Două cuvinte

Va fi seara de toamnă, la fel ca şi-acum
Şi-n norii de aer vor sta nori de fum,
Când, mai aburit de tot ce voi bea,
Voi merge spre lună, s-o ştiu doar a mea.

Maşini pe şosea, de zgomot izvor,
Părea-vor nimic sub plânsul de nor
Şi brazii ce stau în crângul din sat
Vor plânge spre stele cu glas afumat.

Atunci voi pleca, haiduc pe o stradă,
Să port fără rost în mână o spadă,
S-o flutur prin vântul ce gândul îmi poartă
Pe străzile reci şi fără de soartă.

Cu aripi de monstru crescute în gânduri,
Cu penele reci purtate de vânturi
Spre-a cerului lună, cunună de vise,
Pleca-voi spre ele, spre cele promise.

Iar când voi ajunge şi va râde luna,
Voi scoate ce am prin suflet şi minte,
Voi scrie să ai lângă tine, întruna
Şi mereu, numai două cuvinte.

Alexandru Devia

Categories: Uncategorized

La poarta paradisului pierdut

Mai trec și azi în asfințit, pe cale,
Sub tânguiri de corn cernute-n vale.
Și văd și azi grădina-nstrăinată
În care ne-am iubit noi viața toată.

Sub pașii tăi felini prundișul sună,
Castanii de argint lucesc sub lună
Și crengi spre boltă se întind sfioase,
Frunzișul cântă-n tonuri languroase.

Tânjesc să îți ofer veșnis sărut
La poarta paradisului pierdut.

6 iunie 1996

Gheorghe Munteanu

Categories: Uncategorized

Tărâm transilvan

Unduitoare coline, bete de clorofilă
Îşi întind coapsele – amfore
La umbrele pădurii.
Se cerne-n lumina diafană
Răsuflarea fierbinte a zilei.

Sub straşina gândului,
Vântul îşi şuieră aşteptarea.
Ce lungă şi dreaptă-i cărarea!

Umblă rătăcită amiaza de vară
Printre coline cu torsuri de ciută,
Leneş izvorul unda-şi strămută
Într-o cadenţă înceată şi rară.
Tălpile goale visează prin ierburi
Arse de amintirea stropilor de rouă.

Te pârguieşti sub cerul diafan,
Rodnic pântec de mamă eroină,
Mă tulburi cu orice vale şi colină,
Străbune al meu tărâm transilvan!

Gheorghe Munteanu

Categories: Uncategorized

Am început cu începutul…

ZIUA CULTURII NAŢIONALE s-a sărbătorit la Sighişoara vineri 13 ianuarie, odată cu primii fulgi de nea ai iernii 2012. Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Mureş prin reprezentantul său director, dr.Nicolae Băciuţ, a expus la Muzeul de Istorie al oraşului vernisajul expoziţiei TRADIŢIE ŞI MODERNITATE “Crucea din fereastră” şi “Prapuri” a lui Marcel Naste – membru al Asociaţiei Artiştiştilor Plastici Târgu-Mureş, – membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Târgu- Mureş, – membru fondator al grupului de artă religioasă “Deisis” din Târgu-Mureş, România.

Nicolae Teşculă, directorul muzeului, care a fost gazda evenimentului, a găsit locul potrivit pentru expunerea acestor lucrări în sala muzeului, cu multă atenţie şi sensibilitate faţă de tot ce înseamnă arta. Alături de Marcel au fost şi preşedintele Asociaţiei Artiştilor Plastici ai galeriei de Artă “Unirea”, Klara Balazs, Vasile Mureşan şi Voichiţa Cecălăcean. Invitatul de onoare, poetul Lazăr Lădariu, în alocuţiunea făcută cu delicateţe de domnia sa a omagiat şi pus în valoare amintirea celui care a fost, este şi rămâne “Luceafărul” sufletelor noastre, poetul Mihai Eminescu. A felicitat de asemenea membrii Asociaţiei Literare “Creneluri Sighişorene” care, iată, într-o aşa zi importantă şi-a deschis oficial porţile cu această primă prezentare publică, de Gabriella Costescu, preşedintă.

Lanţul spiritual creat de moment s-a legat în perfectă armonie cu emoţiile creatorilor de artă cu poezia, membrii noii asociaţii literare aducând un omagiu prin recitare de poeme din creaţia poetului Mihai Eminescu sau creaţii personale, iar interpreta de muzică populară Maria Neag de la Reghin a cântat romanţe pe versurile lui Mihai Eminescu şi Traian Comşa, de la Sighişoara, cu chitara, de asemenea, au armonizat momentul cu melodiile lor.

Domnul Nicolae Băciuţ a vorbit de asmenea de importanţa momentului, asocierea acestor activităţi într-o aşa zi deosebită ca o încununare spirituală frumoasă dedicată zilei Culturii Naţionale. A subliniat şi a felicitat membrii Asociaţiei Literare “Creneluri Sighişorene” pentru iniţiativa de a promova activităţile cu caracter cultural-artistic, de a susţine şi de a se implica activ în sprijinirea oamenilor de cultură, a tinerelor talente, egalitatea în şanse şi dezvoltarea de prioecte culturale, constituindu-se ca persoană juridică cu scop nepatrimonial, apolitic şi laic, mai ales că în judeţul Mureş nici un cenaclu sau asociaţie literară nu au o activitate intensă ori au intrerupt-o. A mai prezentat volumul de versuri “55” căreia sperăm să-i facem curând lansarea şi la Sighişoara.

Am început deci cu începutul, la început de ninsoare, la început de zi a Culturii cu cel omagiat de la început, poetul naţiunii române Mihai Eminescu şi mai ales că dorim să rămânem în istorie dar pentru aceasta trebuie să începem a ne trezi spre a nu pieri sub tăvălugul pasivităţii faţă de istorie, de cultură faţă de românitate.

GABRIELLA COSTESCU – preşedintele Asociaţiei Literare “Creneluri Sighişorene”

14 ianuarie 2012, Sighişoara

 

Categories: Uncategorized